1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Čítače pulzů
  5. Bezpečné hlídání klidového stavu

Systémy pro vyhodnocování signálu - Bezpečné hlídání klidového stavuSpolehlivé monitorování klidového stavu

Monitor klidového stavu DA je impulsní vyhodnocovací systém pro bezpečné detekování snížené rychlosti nebo klidového stavu. Přijímá impulsy z připojených senzorů, které slouží jako generátory impulsů na vstupech a vypočítává odpovídající frekvenci. Nepřetržitým srovnáváním vstupní frekvence (aktuální hodnota) a spínacího bodu (předvolená hodnota) přístroj rychle detekuje sníženou rychlost nebo klidový stav.
Monitor klidového stavu lze například použít na rotující části stroje, jako je pohon, motor nebo hřídel, aby se zjistilo, jestli došlo k zastavení v důsledku brzdění. Díky tomu je zabráněno jakýmkoliv úrazům osob či poškození zařízení.