You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Signalizační a zobrazovací systémy

Signalizační a zobrazovací systémy

Systémy pro signalizaci a indikaci

V průmyslových procesech je decentralizovaná indikace a zpracování aktuálních procesních hodnot základem pro uchování důležitých procesních dat a pro rychlé provedení analýzy chyb v případě, že se dojde k poruše. Displeje s analogovým vstupem zobrazují aktuální hodnoty v souladu s přednastavenými fyzikálními jednotkami. Displeje se spínacím výstupem signalizují dosažení nebo překročení prahových hodnot.