You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Systémy pro vyhodnocování standardních signálů

Systémy pro vyhodnocování standardních signálů

Systémy pro vyhodnocování standardních signálů

V mnoha průmyslových procesech je indikace a detekce analogových standardních signálů důležitým požadavkem spolehlivého provozu strojů a zařízení.
Prahová relé a displeje s analogovým vstupem zobrazují aktuální hodnoty. Spínací výstupy signalizují, jestli prahové hodnoty byly dosaženy nebo překročeny.