1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Rotační senzory

Rotační senzory

Rotační snímače

Mnohé zpracovatelské a výrobní procesy si už nelze představit bez rotačních senzorů, jakožto spolehlivých snímačů naměřených hodnot pro přesné zjištění poloh a délek drah. Snímače převádí rotační pohyby v digitální signály. Rotační snímače používají neopotřebitelnou optickou nebo magnetickou detekci. Tato detekce je zajištěna pomocí impulzního kotouče, pevně spojeného s hřídelí nebo pomocí pohyblivého nosiče magnetu.
Rozlišuje se mezi inkrementálními a absolutními rotačními snímači.
Inkrementální rotační snímače vydávají za otáčku přesně definovaný počet impulzů. Tyto impulzy představují míru dráhy, případně úhel natočení hřídele.
Absolutní rotační snímače vysílají ke každé úhlové poloze absolutně kódovanou číselnou hodnotu.