1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu

Senzory pro kontrolu pohybu

Senzory pro kontrolu pohybu

V mnoha průmyslových aplikacích je u pohonů nezbytné monitorovat rychlost otáček nebo klidový stav, měřit rychlost, frekvenci, vzdálenosti, úhly nebo monitorovat polohu a zobrazovat, zpracovávat a přenášet aktuální procesní hodnoty.
V automobilovém, potravinářském, ocelářském a těžebním průmyslu se snímače otáček používají pro spolehlivé zjišťování klidového stavu, překročení rychlosti a nedostatečné rychlosti pohonů nebo poškození řemenu na dopravnících. Na mobilních strojích, jako jsou vysokozdvižné vozíky, snímače otáček slouží jako snímače rychlosti.
Pro manipulaci s materiálem a dřevozpracující průmysl se enkodéry staly spolehlivým nástrojem pro určování polohy a lineární měření.
Snímače rychlosti otáček umožňují monitorovat rychlost otáček, stejně jako skluz, synchronizaci nebo směr.
Multifunkční displeje zobrazují efektivní hodnoty a vydávají kontroleru signál v případě překročení nebo nedosažení mezních hodnot nebo vypočítávají a zobrazují rychlosti, množství a dobu zpracování.