1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony
  5. Senzory pro stoupající ventily s dříkem

Senzory pro stoupající ventily s dříkem

  • Zpětné hlášení o poloze pro jednocestné a dvoucestné ventily a pro membránové ventily
  • Volně volitelné spínací výstupy: ventil otevřen / uzavřen, místo zdvihu
  • Nahrazuje tři binární impulzní vysílače
  • Rozlišení 0,2 mm v celém rozsahu měření
  • Programování polohy ventilu pomocí tlačítek


Senzory pro stoupající ventily s dříkem

Senzor pro ventily zajišťuje spolehlivou zpětnou vazbu o poloze ventilu na lineárních ventilech. Senzor signalizuje ovladači až 3 důležité polohy ventilu: ventil otevřen, ventil uzavřen a všechny polohy uprostřed (mezi tím), např. místo zdvihu.
Kromě toho, vysoké rozlišení měření umožňuje detekci opotřebení, čímž umožňuje údržbu založenou na stavu "opotřebení" těsnění ventilového kotouče. Intervaly údržby lze plánovat a přizpůsobit skutečnému opotřebení, což zvyšuje životnost a provozuschopnost. Použití senzoru pro válce znamená, že složitá montáž několika jednotlivých polohových senzorů již není potřeba.
Programování spínacích bodů pomocí tlačítek nahrazuje zdlouhavé mechanické nastavení na odpovídající polohy válce. Montážní tolerance nebo rozsah snímání již nemusí být brán v úvahu. LED-diody signalizují tři možné polohy ventilu.
Senzor pro ventily je dostupný se spínacími výstupy, analogovým výstupem nebo AS-Interface.