1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

  • Duální induktivní senzory pro pneumatické aktuátory a ventily
  • Určeno pro jednoduché nasazení na běžné pohony podle VDI / VDE 3845
  • Rychlá a snadná instalace duálního AS-i senzoru
  • Zpětné hlášení o poloze pro stoupající ventily s dříkem o délce až 80 mm
  • Spolehlivé nepřetržité monitorování ventilu

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

Senzorika pro ventily
V průmyslových procesech, kde jsou používány kapaliny, vzduch nebo plyny jsou pro dávkování a kontrolu potřeba ventily. Pneumatické pohony ventilů jsou běžně používány pro mechanické polohování. Poloha ventilu musí být sledována elektronicky.