You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Laserové senzory

Laserové senzory

  • Spolehlivá detekce i těch nejmenších předmětů
  • Jednoduché nastavení díky viditelnému červenému světlu
  • Jednoduché nestavení spínacího bodu pomocí tlačítek
  • Senzory pro speciální aplikace
  • Přesné nastavení pomocí systémových komponentů

Laserové senzory

Laserové senzory

Laserové senzory se používají zejména pro detekci malých předmětů nebo přesné polohy. K dispozici jsou v provedení jako jednocestné světelné závory, reflexní světelné závory nebo reflexní světelné snímače.

Laserové světlo se skládá ze světelných vln o stejné vlnové délce s pevným fázovým poměrem (koherence). Z toho plyne důležitá vlastnost laserových senzorů a to, že tvoří téměř paralelní světelný paprsek.
Výsledek: Velkých dosahů lze docílit díky malému úhlu otevření. Laserový bod, který je jasně viditelný i za denního světla usnadňuje přizpůsobení senzoru.