1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Magnetické senzory

Magnetické senzory

  • Detekce i skrze nemagnetizovatelné kovy
  • Cylindrická a kvádrová provedení
  • Malá pouzdra s velmi velkou spínací vzdáleností
  • Vysoká mechanická stabilita pouzdra v případě rázů a vibrací
  • Vazební nebo nevazební montáž do nemagnetizovatelných kovů

Magnetické senzory

Magnetické senzory slouží v řídící technice k detekci poloh - jsou bezkontaktní a neopotřebovávají se. Jsou používány v místech, kde jsou nezbytné dlouhé spínací vzdálenosti. Protože magnetické pole prochází všemi nemagnetickými materiály, mohou tyto senzory rozpoznávat magnety, které jsou umístěny např. za stěnami z barevných kovů, ušlechtilé oceli, hliníku, umělých hmot nebo dřeva.