1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Kapacitní senzory
  5. Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

  • Jedno- nebo dvoukanálové provedení
  • Sledování zkratu a přerušení vodičů
  • Snadno programovatelné výstupní funkce
  • Reléové nebo tranzistorové výstupy
  • Snadná a rychlá instalace


Spínací zesilovače pro senzory NAMUR

Spínací zesilovače NAMUR vyhodnocují signály senzoru a přenášejí spínací signál do kontroleru. Odpovídají požadavkům mnoha mezinárodních standardů pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu.
V nabídce jsou spínací zesilovače s reléovými výstupy, aktivními tranzistorovými výstupy nebo s bezpotenciálovými galvanicky oddělenými výstupy. Spínací zesilovače jsou navrženy pro připojení senzorů NAMUR v souladu s DIN EN 60947-5-6 a mechanických spínačů. Poskytují napájecí napětí pro jiskrově bezpečný obvod.