You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Kapacitní senzory
  5. Se signalizací spínacího bodu

Kapacitní senzory - Se signalizací spínacího bodu

Kapacitní senzory - Se signalizací spínacího bodu

Kapacitní senzory – Se signalizací spínacího bodu

Kapacitní senzory detekují sypké materiály nebo kapaliny přes nekovové stěny nádob. Intuitivní signalizace s 12-sloupcovými LED-diodami umožňuje uživateli přizpůsobit spínací bod podmínkám okolního prostředí. Jakmile je dosaženo optimálního nastavení, rozsvítí se LED-dioda uprostřed displeje. Zelené LED-diody na každé straně spínače signalizují spolehlivost spínacího bodu. Usazeniny, změny materiálu atd. se zobrazují přímo na senzoru a uživatel může přenastavit spínací bod podle potřeby. Hrozící chybu lze včas odhalit a vyloučit, čímž se minimalizuje riziko selhání nebo deaktivace.
Parametry lze nastavit buď pomocí tlačítek přímo na senzoru nebo přes IO-Link pomocí USB rozhraní E30396 nebo paměťové zástrčky E30398. Software LINERECORDER SENSOR se používá pro zobrazení naměřených hodnot a online či offline nastavení parametrů. Díky vizualizaci skutečných naměřených hodnot lze kolem nastaveného spínacího bodu definovat tolerance hodnot.