1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Polohová senzorika
  4. Induktivní senzory
  5. Stejná spínací vzdálenost pro všechny kovy

Induktivní senzory - Stejná spínací vzdálenost pro všechny kovy

  • Odolné vůči olejům a chladícím kapalinám
  • Korekční faktor = 1: stejná spínací vzdálenost pro všechny kovyy
  • Vysoká frekvence spínání
  • Laserem značený typový štítek
  • Velká spínací vzdálenost pro vysokou provozuschopnost


Detekce nezávislá na materiálu

Bez ohledu na to, zda jde o ocel, hliník, měď nebo jiné neželezné kovy: "K=1" senzory mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny kovy, tj. korekční faktor je stále 1.
V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. Ve srovnání se standardními senzory tohoto typu je spínací frekvence 2000 Hz více než průměrná.
ifm senzory jsou navrženy pro dlouholeté používání. To se odráží také v detailech. Např. trvale čitelné laserové označení / typový štítek přístroje umožňuje jasnou identifikaci i po letech používání.