You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нашите сензори за вибрации с IO-Link технология
  3. Технология

VV сензорът е предназначен за предотвратяване на основните категории неизправности на машините.

За разлика от типичните единични измервателни системи, онлайн VV сензорът е в състояние да предотврати неизправностите и да смекчи катастрофалните повреди.

VV следи оборудването едновременно за четири категории проблеми с машината: Въздействие, умора, триене и температура.

Методи на следене на вибрациите:

ВЪЗДЕЙСТВИЕ УМОРА ТРИЕНЕ ТЕМПЕРАТУРА
Сблъсквания

Механични проблеми

Проблеми в сглобяването

Триене

Стъргане

Прегряване
Примери за състояния на неизправност:

Сблъскващи се остриета

Заседнал предмет

Удар от движещ се обект

Неправилна синхронизация на последователността

Разместване

Дебалансиране

Проблеми с ремъците

Нестабилна основа

Конструктивни проблеми

Неизправен лагер

Триене на работното колело

Задържащо острие

Кавитация

Загуба на смазване

Загуба на охлаждащ поток

Електрически проблеми

Прекомерно натоварване

Прекомерно претриване

Измерване на сензора:

Максимално ускорение a-Peak

Средна скорост v-RMS Средно ускорение a-RMS Температура º C

Варианти за различни машини

ГОЛЕМИ МАШИНИ

0,3…500 MW

МАЛКИ МАШИНИ

15…300 kW

Бързооборотна машина > 600 об./мин.

VVB010

Бавнооборотна машина 120…600 об./мин.

VVB011

Бързооборотна машина > 600 об./мин.

VVB020

Бавнооборотна машина 120…600 об./мин.

VVB021