You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нашите сензори за вибрации с IO-Link технология
  3. Монтаж

Посока на измерване за непрекъснат контрол на състоянието

Посоката на измерване трябва да е в посока на основната вибрация. Основната вибрация обикновено е радиално насочена към вала. В случай на фиксирани лагери с висока абсорбция на аксиална сила или аксиални лагери, препоръчителната посока на измерване е аксиална на вала.

Указания за монтаж

Машина

Описание

Количество
Сензори

Положение на сензора

Аларми

Основен проблем

Аксиален вентилатор 1 Радиално задвижван край на двигателя a-Peak
v-RMS
a-RMS
Температура
Удар Разхлабване Триене (лагер) Прегряване

*Означение
a = ускорение
V = скорост
V = вертикално
H = хоризонтално
DE = задвижван край
NDE = незадвижван край

Радиална посока
Задвижване на вентилатора
2 Радиално V-DE и H-NDE на двигателя* a-Peak
v-RMS
a-RMS
Температура
Влияние Разхлабване Триене (лагер) Прегряване
Радиално
Индиректно задвижване
Вентилатор
4 Радиално V-DE и H-NDE на двигателя и вал на вентилатора a-Peak
v-RMS
a-RMS
Температура
Удар Разхлабване Триене (лагер) Прегряване
Центрофуга
Помпа
4 Радиално V-DE и H-NDE на двигателя и вал на помпата a-Peak
v-RMS
a-RMS
Температура
Кавитация Разхлабване Триене (лагер) Прегряване
Електрически двигател 2 Радиално V-DE и H-NDE на двигателя* a-Peak
v-RMS
a-RMS
Температура
Удар Разхлабване Триене (лагер) Прегряване