You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Нашите сензори за вибрации с IO-Link технология
 3. Случай на използване

Вибрационен превключвател

Оптимизиран за интегриране в промишлено оборудване
Комутиращи изходи за индикация или опростен контрол

Цифрови измервания:

 • Пик на ускорение (a-Peak)
 • Средна скорост (v-RMS)
 • Средно ускорение (a-RMS)
 • Коефициент на амплитудата
 • Температура на повърхността
 • 2 комутиращи изхода, бинарна информация (ВКЛ., ИЗКЛ.)

Интеграция в IO-Link

Оптимизиран за интегриране в промишлени мрежи

 • Добавяне към съществуваща IO-Link мрежа
 • Бърз път към I4.0 и RTM

Цифрови измервания

 • Пик на ускорение (a-Peak)
 • Средна скорост (v-RMS)
 • Средно ускорение (a-RMS)
 • Коефициент на амплитудата
 • Температура на повърхността
 • 5 технологични стойности, цифрова информация (резултати от измерванията)

Вибрационна система, интегрирана в програмируем контролер с VV и IO-Link

Оптимизиран за интегриране като вибрационна система за промишлената мрежа

 • Оценка от програмируем контролер на стойностите от измерване на IO-Link
 • Традиционен пренос на данни към системи от по-високо ниво

Цифрови измервания

 • Пик на ускорение (a-Peak)
 • Средна скорост (v-RMS)
 • Средно ускорение (a-RMS)
 • Коефициент на амплитудата
 • Температура на повърхността
 • 5 технологични стойности, цифрова информация (резултати от измерванията)

Онлайн система за следене на вибрациите, VV и IO-Link

Оптимизиран за интегриране като независима система за събиране на данни за вибрации

 • Оптимизиран за интегриране като независима система за събиране на данни за вибрации

Независима мрежа за наблюдение за уведомяване и визуализация

Цифрови измервания

 • Пик на ускорение (a-Peak)
 • Средна скорост (v-RMS)
 • Средно ускорение (a-RMS)
 • Коефициент на амплитудата
 • Температура на повърхността
 • 5 технологични стойности, цифрова информация (резултати от измерванията)