You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нашите сензори за вибрации с IO-Link технология
  3. Приложения

Онлайн контрол на различни машини: Вентилатори, двигатели, помпи и центрофуги!

VV сензорите са първите сензори за вибрации за онлайн контрол състоянието с IO-Link и са специално разработени за наблюдение на промишлени машини в неблагоприятни условия.

Общ преглед на изделието:

ПОКАЗАТЕЛИ: КОНЕКТОР:

Износване на компонента (v-RMS)

Механично триене (a-RMS)

Механичен удар (a-Peak)

Коефициент на амплитудата (a-Peak/a-RMS)

Температура – втори допълващ принцип за триене или електрически проблеми

Стандартен M12
ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИЯ: ИЗХОДИ:

Прехвърляне на извадка от сурови данни с помощта на IO-Link (BLOB) за допълнителен анализ

2 цифрови комутационни изхода

IO-Link

МОНТАЖ:

КЛАС НА ЗАЩИТА:

Монтажен винт

-> M8 и ¼“-28 UNF

IP 67 / 68 / 69k