You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нашите сензори за вибрации с IO-Link технология
  3. Избор на изделие

Избор на изделие

Подходящият продукт за Вашето приложение

Интелигентни сензори за вибрации

Сензорите за вибрации и трансмитерите се използват за постоянно следене на общото състояние на вибрациите на машините и съоръженията съгласно ISO 10816. Сензорите измерват ефективната скорост на вибрациите по въртяща се повърхност.