You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Въведение в следене на вибрациите

Въведение в следене на вибрациите и контрол на състоянието

VVB сензорът Ви открива и алармира за проблеми, преди те да повлияят на Вашата производствена наличност, и по този начин предотвратява повредите във Вашите съоръжения.

  • Не допускайте непланиран престой (ремонти в непроизводствено време)

  • Контрол състоянието вместо профилактика (само когато е необходимо вместо редовни дълги интервали на обслужване)

  • Пестене на енергия (машините, които не работят ефективно, консумират повече енергия)

  • Защита на машината (не се допускат последващи повреди)

  • Планиране/намаляване на запасите (осигуряване на резервни части)

  • Откриване на слаби места (CPI)