You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Тип идентификация O2I

Толкова просто, колкото сензор

Силно засичане
Новото многокодово четящо устройство гарантира надеждни отчетени резултати с помощта на 4 пъти по-висока разделителна способност,
10 пъти по-бързо време за оценка и 10 пъти по-бърза настройка.

Бутон за обучение
Една от най-важните характеристики на сензора е лесното обучение чрез един бутон. След натискане на бутона за обучение потребителят подравнява многокодовото четящо устройство с кода с помощта на лазерно маркиране. Фокусирането, настройката на експозицията и откриването на типа на кода се извършват автоматично от сензора. След няколко секунди сензорът е готов за употреба.

Конфигуриране чрез приложение за смартфон
Има приложение за смартфон (iOS, Android) за базово конфигуриране на устройството. Потребителят може, напр., да го използва за дефиниране активиращо събитие или на ІР адрес. На базата на тези настройки на дисплея на смартфона се генерира матричен код. Когато този код се задържи в зрителното поле на многокодовото четящо устройство, конфигурацията се приема автоматично.

Vision Assistant
Многокодовото четящо устройство може да бъде конфигурирано изключително чрез удостоения с награда софтуер Vision Assistant. Например, функцията за автоматично намиране на код открива няколко различни кода в едно изображение. Потребителят може лесно да присвои тези кодове във Vision Assistant.
Благодарение на различни логически функции, сензорът може да се програмира за последователно управление. Не е необходим скъп модул за оценка. Изображението в реално време и подробната визуализация на всички настройки осигуряват оптимален преглед.

ifm устройство за съхранение на данни с голям обем
Устройството има сменяем ifm носител за съхранение на данни с голям обем. То може да се използва за запаметяване или зареждане на цялостни конфигурации
на многокодовото четящо устройство. Това опростява смяната на устройството и настройката на няколко устройства за едно и също приложение.

Готов за употреба в рамките на няколко секунди

Една от най-важните характеристики: С докосването на един бутон сензорът автоматично наглася фокусирането, настройката на експозицията и разпознаването на типа код.
Сред другите приложения тези с баркод или 2D код на изображение могат да бъдат настроени бързо чрез бутон за обучение. Това пести време и разходи.
Предварително настроената конфигурация на устройството може да бъде променена чрез удобно за потребителя приложение за смартфон.

Обучение чрез един бутон и конфигуриране чрез приложение на смартфон

O2I приложението за обучение се използва, за да генерира матричен код на дисплея на смартфона.
Просто го задръжте в зрителното поле на многокодовото четящо устройство и конфигурацията се
Прилага се автоматично.
Предлага се iOS, Android и Windows.

При сложни условия: ifm Vision Assistant

За сложни, свързани с идентификация, задачи многокодовото четящо устройство може лесно да бъде
конфигурирано чрез удостоения с награда софтуер Vision Assistant. Изображението в реално време и
подробната визуализация на всички настройки
осигуряват оптимален преглед.

Няколко кода, едно изображение

Функцията за автоматично намиране на код на Vision Assistant автоматично разпознава няколко различни кода в едно изображение. Потребителят може лесно да присвои тези кодове във Vision Assistant.

Уникално – последователно управление

Визуализира всички конфигурации на изображението и настройките на кода във Vision Assistant.
Това бързо ви предоставя обстоен преглед на цялото приложение. В допълнение, функциите на логиката и интерфейса позволяват лесно програмиране на изхода на сензора.

Оптимален контраст посредством поляризационен филтър

Вграденото допълнително осветление с поляризационен филтър осигурява достатъчни нива на контраст за надеждно прочитане
на кодове дори при условия на блестящи повърхности, като например метал.

Един код, променлив фон

Могат да се улавят няколко изображения много бързо с различно време на експозиция за разпознаване на кодове с променливи характеристики на повърхността или отклоняващ се цвят, или околна светлина.

Работното разстояние към размера на зрителното поле и съответните версии


Обектив Тип светлина Поръчка №

Стандартен (B) Червена светлина O2I500

Стандартен (B) Инфрачервена O2I501

Широкоъгълен (A) Червена светлина O2I502

Широкоъгълен (A) Инфрачервена O2I503

Телефото обектив (C) Червена светлина O2I504

Телефото обектив (C) Инфрачервена O2I505

За изделията