You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Визуални сензори
  3. Разпознаване на обект тип O2D

Разпознаване на обект тип O2D

Всякакви геометрии във фокуса.

Разпознаване на обекти за контрол на монтажа, производството и качеството.

Електронното око
Възможностите за използване на сензора за контур efector dualis започват от контрола на присъствие, позиция и положение на завъртане, минават през задачите за сортиране и броене и достигат до осигуряването на качеството.

С помощта на лесен за разбиране софтуер за въвеждане на параметри, който води потребителя стъпка по стъпка, се създава модел на добрите и лошите елементи на проверявания обект.

Разпознаването на обекти, което не зависи от положението на завъртане, сравнява проверявания обект със зададеното в научения модел и подава резултатите за добро/лошо, позицията и положението на завъртане към PLC от по-високо ниво.

Сензорът може да управлява до 32 приложения със съответно до 24 модела. На изображението вляво сензорът за контур проверява верния диаметър на отворите за закрепване към колелото на спирачен диск.

Гъвкавост
Разпознаване на контури, което не зависи от положението на завъртане. 32 сценария с до 24 различни обекта могат да бъдат записани в устройството.

Надеждност
Сензорът регистрира сигурно научената геометрия в близката и далечна зона дори и при променящи се условия на светлината или фонове.

Сигурност
Защита на паролата срещу неоторизиран достъп.

Всичко с един поглед
Варианти с различни ъгли на видимост за различни размери на полето на кадъра при работа в отразена светлина или задна светлина.

Светъл
Интегрирано и/или външно осветление.

Пълно документиране
Различни сервизни възможности с файл със статистика и памет за изображения.

Контрол на присъствието в автоматизирания монтаж: В това приложение се разполагат три скоби върху една част на каросерия. Чрез контрол на контурите на няколко скоби се идентифицират липсващите части. Приложения, които иначе се реализират само с няколко оптични сензора, могат така да се настроят бързо и сигурно и проверят само с една система.

При автоматичните съоръжения за подаване, например вибрационните транспортьори, визуалният сензор O2D контролира правилното положение на малките части, отделят се дефектните части.

Контрол на присъствието и окомплектоваността за ръчни или машинни монтажни стъпки. Можете да избирате: Размери на полето на кадъра от 14 x 20 mm до 960 x 1280 mm за голям спектър процеси – от филигранни до груби. Обектите могат да се регистрират независимо от позицията, както в този пример е клемата.

Работно разстояние/размери на полето на кадъра