You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Автоматична защита на съоръжения - Постоянна диагностика на вибрациите при бутилирането на минерална вода

Износването на машинните части не може да бъде избегнато. Постоянна диагностика на вибрациите, гарантира, че такава повреда ще бъде установена надеждно и на време. Минералният извор Хасия, един от най-големите в Германия, разчита на постоянната електронна диагностика на вибрацията от ifm при пълненето на бутилки. Инвестицията е възвърната още в пилотната фаза: Приближаващата се повреда на задвижването е открита навреме и отстранена. По този начин е предотвратен непланираният престой.