You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. От следене на вибрациите до Промишленост 4.0
  3. Общ преглед на изделието

Подходящи продукти за всички приложения.

Основен датчик за вибрации и трансмитер

Сензори за вибрации и трансмитери за постоянно следене на общото състояние на вибрациите на машините и съоръженията по ISO 10816. Сензорите измерват средно квадратичната скорост на вибрациите по повърхността на невъртящите се компоненти.

Основен трансмитер за вибрации тип VT
Функция прост трансмитер, 4...20 mA.

Основен сензор за вибрации тип VK
Превключващ изход и предавателна функция. Закъснение на реакцията за избягване на включването при стартиране.

Интелигентни сензори за вибрации

Компактният сензор за вибрации тип VN следи общото състояние на вибрациите на машините и съоръженията по ISO 10816. Характеризира се с лесно задаване на параметрите и локален дисплей. Софтуерът за конфигуриране не е необходим.

Интелигентни сензори за вибрации тип VN
Бордови дисплей, историческо съхранение на документация, за въртящи се машини >120 rpm.

Диагностична електроника

6-канална диагностична система за оценка на динамичните сигнали (например ускорение) и аналоговите входове. Гъвкав, детайлен контрол и анализ. Ethernet TCP/IP и интерфейс за индустриални мрежи (само VSE15x) за свързване към и интегриране в система от високо ниво / PLC.

Диагностична електроника
4-канален диагностичен модул с допълнителни входове за технологични стойности, интегрирана памет за история, възможност за свързване в мрежа.

Диагностичната електроника тип VSE002 / VSE100
Честотно-селективен контрол, памет за история с часовник за реално време, броячна функция, мрежови възможности TCP/IP.

Диагностичната електроника тип VSE150
Честотно-селективен контрол, памет за история с часовник за реално време, броячна функция, мрежови възможности TCP/IP, PROFINET/IO интерфейс.

Сензори за ускорение

Сензорите за ускорение измерват динамичните сили по повърхността на машината и подават необработен сигнал за “downstream” следене или диагностика на вибрациите например в диагностичната електроника тип VSE.

Сензор за ускорение тип VSA / VSP
Устойчиви сензори за ускорение в различни корпуси от тип VSA или VSP, включително и за монтиране на места с труден достъп. Различни диапазони на измерване с изходно напрежение (100 mV/g) или токов контур (0...10 mA). Връзка с диагностична електроника VSE.

Сензор за ускорение тип VSA
Безотказно действие при бързо движение или въздействието на големи натоварвания. Интегрирана самодиагностика за постоянна сигурност.

Взривобезопасен сензор за ускорение тип VSP0xA
За измерване на вибрация във взривоопасна зони. Връзка с диагностична електроника VSE, инсталирана извън ATEX зоната чрез бариера.

Софтуер и принадлежности

Софтуерът VES004 се използва за настройка на параметрите и контрол на онлайн данните на всички интелигентни сензори за вибрации и цялата диагностичната електроника. Сървърният софтуер ifm OPC може да бъде използван за свързване на вибрационната диагностика със системи от по-високо ниво (SCADA, MES, ERP).

OPC е стандарт за независима от производителя комуникация в технологията за автоматизация; Предлага висока гъвкавост и лесна имплементация. Софтуерът на ifm SMARTOBSERVER е софтуер с много функции за онлайн визуализация, съхранение и анализ на измерените стойности за контрол на състоянието на машините и съоръженията. Освен монтажни адаптери ifm предлага като принадлежности широка гама от свързваща техника (например цокли, Y-кабели) за различни работни условия.

Изборът е Ваш.