You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. От следене на вибрациите до Промишленост 4.0
  3. Защита на машините и контрол на процеси

Защита на машините и контрол на процеси. Намаление на брака и косвените щети.

Защо са необходими защита на машините и контрол на процесите?
Неправилните настройки и параметри на технологичния процес или грешните инструменти могат да доведат до сблъсквания между компонентите и инструменталното вретено, до голяма деформация на вретеното (увеличено износване) или много лошо качество. Тези резултати имат големи косвени разходи, съкратен експлоатационен живот и брак.

Решение с efector octavis: Перманентното измерване и оценка на различните характеристики на вибрациите позволява идеален контрол и диагностика на вретеното на инструмента. При динамичното увеличение на мощността, сблъскванията се установяват и показват навреме. Превключващият изход може да реагира на сблъсъка за милисекунда, за да бъдат минимизирани или дори и избегнати косвените щети. Интегрирането на следенето на вибрации в управлението на машината през интерфейс за индустриални мрежи позволява идеална настройка на оценката (настройка на алармените прагове, потискане на стойности на характеристиките, които не могат да бъдат оценявани по време на обработката, например лагера на вретеното) за текущото работно състояние на машината.

Откриване на необичайни вибрации.

Микромеханичният сензор за ускорение тип VSA е навит в корпуса на вретеното и открива и най-малките промени във вибрационното поведение.

Сензорът издържа без проблем и на бързи движения и големи сили.

Избягва следващи повреди на инструментите на машината.

Промените в режещите сили, например такива, предизвикани от затъпени пробивни машини или задръстване със стружки се откриват на базата на променените характеристики на вибрациите.

На всеки инструмент могат да бъдат зададени отделни граници на допусково поле, например праг за предупреждение и праг за изключване. Повредите на обработваните детайли се предотвратяват ефективно.