You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. От следене на вибрациите до Промишленост 4.0
  3. Контрол на състоянието

Контрол на състоянието. Увеличава готовността, намалява разходите за поддръжка, осигурява качеството.

Защо е необходим контрол състоянието?
Базираният на състояние контрол позволява ранно откриване на възникващите неизправности в машините. По този начин може да се планира техническа поддръжка и оставащия ресурс на важните компоненти може да бъде използван оптимално. Вибрациите, които влияят върху качеството, могат да бъдат установени автоматично, за да се избегне бракуването на части. Могат да бъдат използвани броячи за определяне на променливите параметри на процеса (работни часове, часове на производство, добри/лоши части, процент на брак,...) и факторите, които влияят върху експлоатационния живот на компонентите (шокове, време на експозиция на увеличени амплитуди,температура, мощност, обороти,...).

Решение с efector octavis.
efector octavis е контрол за вибрации, който не само открива данните за вибрациите, но и извършва анализ на сигнала и диагностика на машината директно на машината. Състоянието на машината се определя локално и се подава на контролера / нивото на управление на технологичния процес или като стойности на състоянието. Освен това, устройството разполага с памет, в която се записва историята на тенденциите за всички диагностични характеристики.

Диагностика на вибрациите на миксер.

Непланираните престои на критичните машини могат да предизвикат големи разходи. Постоянният контрол на състоянието на цялото съоръжение позволява да се действа предвидливо и да се оптимизира технологичния процес.

Защита на машината и дистанционна поддръжка.

Контрола на редукторите за ветрогенератори или помпи за водоснабдяване по отношение на износване и стрес позволява на оператора да организира ефективна поддръжка. Алармените изходи служат за защитна на системата, за задействане на дистанционна поддръжка и улеснява правения анализ.

Системи ifm за контрол на състоянието на машините:

Системите за измерване на качеството на маслото допълват решенията за онлайн контрол на състоянието. ifm предлага и софтуерни инструменти за конфигуриране, визуализация и записване на данни.