1. Стартова страница
  2. От следене на вибрациите до Промишленост 4.0

От следене на вибрациите до Промишленост 4.0

Следене на вибрациите

Следене на общата вибрация в съответствие с ISO 10816.
Откриване на възникващи повреди на ранен етап, избягване на последващи повреди и увеличаване на срока на експлоатация.

Прости:
контрол на цялостното състояние на машината.

Стандартизирани:
съответстват на ISO 10816.

Надеждни:
Защита срещу повреди на машината.

Гъвкави:
лесно интегриране в приложенията.

Надеждни:
увеличаване на времето на работа на машината в изправно състояние.

Контрол на състоянието

Ранно откриване на потенциални повреди и техните причини на базата на индивидуалните характеристики на вибрациите и други влияещи фактори.

Надеждни:
Постоянен контрол на състоянието на критични машини.

Предвиждане:
машинна диагностика за ранно установяване на неизправности и избягване на сериозни последващи повреди.

Оптимизиране:
дейностите за техническа поддръжка могат да бъдат планирани.

Дълъг живот:
оптимално използване на остатъчния живот на компонентите.

Икономия:
правят производствения процес прозрачен –
отговарят на концепциите за TCO (обща цена на притежание).

Брояч:
функция Брояч за измерване на времето на експозиция и за производство на основата на ключови индикатори.

Защита на машини / контрол на процеси

Избегнете повредите на машинните компоненти, инструментите или обработваните изделия чрез постоянен контрол и много кратко време на реакция. Интеграцията в PLC позволява регулирането на следенето на вибрации в процеса на машината или съоръжението.

Динамични:
следене на динамични сили, например при фрезоване.

Бързи:
време на реакция от 1 ms.

Надеждни:
машините, инструментите и обработваните изделия са защитени срещу скъпи последващи повреди.

Превантивни:
ранният контрол на състоянието избягва непланираните повреди.

Вградени:
директна връзка с управлението на машината чрез индустриална мрежа.

Преглед на изделията за следене на вибрациите

Групата фирми ifm: наша собствена разработка и производство по стандарт за осигуряване на високо качество.

Откриването и интегрираната оценка на сигналите от вибрациите се използва като основа за безпроблемната интеграция на онлайн контрола на състоянието в независещи от производителя системи за автоматизация и управление.