You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ултразвукови сензори
  3. Аксесоари

Аксесоари за ултразвукови сензори

Звукова тръба - Намалява диаметъра на звуковия лъч, за да открие нивата в резервоари с малък диаметър.

Звукова тръба E23000

Звуков дефлектор - за инсталация, в тесни пространства и прашни условия.

Звуков дефлектор E23001