You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Начална страница
  3. Приложение

Система за контрол на потока

Оптималното решение за всяко изискване

В почти всички области на технологичните процеси и машиностроенето се използват течности или газове, напр. за подаване на охлаждащи и смазочни материали на машини и задвижващи блокове или вентилация на инсталации и сгради. Електронните сензори за поток се използват за предотвратяване на повреди или престои, причинени от прекъсвания на поток.
Продуктовата гама на ifm включва сензори за поток с различни принципи на измерване за следене на най-различни типове среди, включително вода, масла и охлаждащи течности, но също така сгъстен въздух или агресивни среди.
Техните области на приложение варират от прости задачи за следене до точни измервания на дебит.

Примери на приложение на сензори за поток и разходомери

Употреба в много различни отрасли и приложения.

Този раздел съдържа, наред с другото, приложения от хранителната и автомобилната промишленост.