You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Сигнални лампи
 3. 5-сегментна светлинна лампа

5-сегментна светлинна колона

Двойната употреба: стандартни цифрови входове или комуникацията на IO-Link

 • ifm предлага две различни фамилии сигнални лампи: DV25xx с интерфейс IO-Link и DV15xx с интерфейс IO-Link И цифрови входове за управление на всеки от сегментите
 • В DV25xx се използва единичен 4-изводен конектор М12
 1. UB+
 2. не се използва
 3. UB-
 4. IO-Link

Чрез интерфейса IO-Link можете да управлявате всеки от сегментите по много бърз и гъвкав начин. Можете да променяте цвета, силата на светлината и честотата на мигане.

 • В DV15xx се използва единичен 8-изводен конектор М12
 1. Светодиоден сегмент 5
 2. зумер (DV1510 и DV1530)
 3. Светодиоден сегмент 3
 4. Светодиоден сегмент 2
 5. електрическо захранване
 6. Светодиоден сегмент 1
 7. Светодиоден сегмент 4
 8. IO-Link

В тази версия вие имате също интерфейс IO-Link. Вие можете да използвате допълнително обаче и 6 цифрови входа за управление на 5-те светодиодни сегмента и зумера. Така че вие можете да използвате тази сигнална лампа също в обикновени машини без интерфейс IO-Link.

Как се извършва настройка без IO-Link в горната част на сигналната лампа

 • Можете да настройвате параметрите на сигналната лампа без IO-Link
 • Можете да определяте цвета, силата на светлината и честотата на мигане на всеки от сегментите

С помощта на бутон за настройка сигналната лампа може да се настройва също без IO-Link

 1. Махнете защитното стъкло
 2. Започнете операцията по настройката чрез натискане на бутона за настройка
 3. Процедура на настройката

Чрез бутона за настройка на параметрите на всеки от светодиодите може да се настройват следните характеристики:

 • Цвят (червен, зелен, оранжев, син, виолетов, тюркоазен, бял, жълт, изкл.)
 • честота (постоянно светене, ниска скорост на мигане бавно/средно/бързо, висока скорост на мигане бавно/средно/бързо)
 • Яркост (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Трите режима

Ако сигналната лампа е свързана към порт на главен модул на IO-Link, тя може да се управлява чрез IO-Link.

Има три различни режима.
Режимът трябва да се определи чрез IO-Link с параметъра “operating mode” (работен режим)
Следващият видеоматериал дава кратко представяне на значението на трите режима

1. Режим Вкл./Изкл.
Желаният сегмент на лампата се включва/изключва чрез задаване на “1” на съответния бит в потока на технологичните данни. Сегментът свети в съответствие с отделно настроените параметри. Трябва да настроите параметрите чрез ациклична комуникация.

2. Режим RGB
Желаният сегмент на лампата се включва в необходимия цвят чрез задаване на RGB код в потока на технологичните данни. Режимът на мигане се задава чрез двоично-десетично число също в потока на технологичните данни. В този случай вие не се нуждаете от ациклична настройка на параметрите.
Характеристиките на светодиодните сегменти се определят по следния начин.

Цвят Визуални характеристики
0 0 0 изкл. 0 0 0 постоянно вкл.
1 0 0 Червен 0 0 1 ниска скорост на мигане бавно
0 1 0 Зелен 0 1 0 ниска скорост на мигане средно
1 1 0 Жълт 0 1 1 ниска скорост на мигане бързо
0 0 1 Син 1 0 0 висока скорост на мигане бавно
1 0 1 Виолетов 1 0 1 висока скорост на мигане средно
0 1 1 Тюркоазен 1 1 0 висока скорост на мигане бързо
1 1 1 Бял

3. Аналогов режим
Форматът на визуализация на аналоговия дисплей се определя чрез задаване на двоично-десетично число в потока на технологичните данни. Извършва се сигнализиране съответно на предаваната аналогова стойност от 0 до 100%.