You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сигнални лампи
  3. 1-сегментна единична светлинна лампа

1-сегментна единична светлина

Как се използват трите цифрови входа

Режим IO-Link
Когато единична светлина открие комуникацията на IO-Link, тя стартира режима на IO-Link автоматично. В режима на IO-Link единична светлина може да се конфигурира, също и да се управлява чрез комуникацията с технологични данни между IO-Link Master и единичната светлина.

Потребителят може да управлява цвета на светлината и честотата на мигане, той може да управлява вида на звука на зумера, може да включва и изключва зумера и да отчита състоянието на бутона за обратна връзка в горната част на единичната светлина.

SIO режим: Режим Вкл./Изкл.
При настройката на параметри чрез IO-Link потребителят може да избира режима. Когато е избран “ON/OFF mode” (режим ВКЛ/ИЗКЛ) и комуникацията на IO-Link бъде прекъсната, единичната светлина влиза автоматично в SIO режим.

В “ON/OFF mode” (режим ВКЛ/ИЗКЛ) потребителят може да определя светенето за всеки от входовете на единичната светлина.

Потребителят може да определя цвета, честотата на мигане и силата на светене за всеки от входовете. Ако нивото на входа стане високо, тогава единичната светлина ще се държи по предварително определения начин. Ако два от входовете са с високо ниво по едно и също време, тогава входът “LED-A”(Светодиод-А) има приоритет над входовете “LED-В”(Светодиод-В) или “LED-В”(Светодиод-В).

Чрез отделен параметър клиентът трябва да определи дали извод 4 на конектора на IO-Link се използва като вход за включване на зумера или същият се използва като изход за индикация на състоянието на бутона за обратна връзка.

SIO режим: Режим RGB
При настройката на параметрите чрез IO-Link потребителят може да избира режима. Когато е избран "RGB mode" (режим RGB) и комуникацията на IO-Link бъде прекъсната, единичната светлина влиза автоматично в SIO режим.

В “RGB mode” (режим RGB), трите цифрови входа са с твърдо определени функции. Тук всеки от входовете е свързан с един от трите основни цвята “червен, зелен, син".

Ако е високо нивото на светодиода А, единичната светлина е червена, ако е високо нивото на светодиода В, единичната светлина е зелена. Ако нивото на светодиода А и светодиода В е високо по едно и също време, тогава се използва комбинацията от червено И зелено = жълто.

Светодиод-A (червен Светодиод-B (зелен) Светодиод-C (син) Цвят
1 0 0 Червен
0 1 0 Зелен
1 1 0 Жълт
0 0 1 Син
1 0 1 Лилав
0 1 1 Циан
1 1 1 Бял