You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Profiler
  3. Технология

Технология

Сензорът работи чрез триангулация. За тази цел сензорът има проекционен блок, който проектира лазерна линия върху повърхността, която трябва да бъде измерена. Тази линия се отразява и приема отново от приемащ елемент (PMD чип). В сравнение с проекционния блок обаче приемащият елемент има ясно ъглово отместване и следователно може да открие профила на височината.

Диапазонът на измерване на сензора е между 150 mm и 300 mm от сензора. Поради перспективата на приемащия елемент, дължината на лазерната линия зависи от разстоянието от сензора до целта (колкото по-близо е сензорът, толкова по-къса е линията). Независимо от това, дори ако разстоянието между сензора и обекта се промени, пропорциите на обекта остават същите. Това означава, че контурът се измерва независимо от разстоянието. Това прави подравняването и позиционирането на сензора много просто.