You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Разпознаване на 3D обекти
 3. Система за откриване на палети (PDS)
 4. Интегриране на PDS

Интегриране на PDS

Ключът към успешното внедряване на всяко решение е в ясното разбиране на всички изисквания. Същото се отнася за PDS. В този раздел са представени всички необходими подробности за осигуряване на успешното внедряване на PDS. Това включва:

 • Положение на монтаж:
  Къде и кога трябва да се монтира камерата на автомобила.
 • Свързване с кабели:
  Как да се свърже решението PDS (електрическо захранване/комуникация).
 • Интерфейс на софтуера:
  Как решението PDS е свързано с контролера на автомобила.
 • Видове палети, които могат да бъдат открити:
  Кои видове палети могат да бъдат открити със стандартното решение PDS.

Изпълнението на тези три етапа гарантира успешно внедряване на PDS.

Решението PDS

Положение на монтаж:

Наклон

Височина на монтаж

Свързване с кабели

PDS е интегрирана в камерата O3D. За тази камера е необходимо електрическо захранване 24V DC, а комуникацията се извършва чрез Ethernet. Свързването с кабели на двата интерфейса е показано на следващото изображение:

Конектор: 1 x M12

Електрическо свързване: Технологична връзка
Конектор: 1 x M12

Електрическо свързване: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Вход за активиращо събитие 2. RD+
3. Заземяване 3. TD-
4. Комутиращ изход 1 готов 4. RD-
5. Комутиращ изход 1 каскаден

Забележка:  За камерата е необходим пиков ток 2,4 A по време на заснемане на изображение.

Видове палети, които могат да бъдат открити

PDS е предназначена за откриване на палети с два отвора на палета. Прави се разлика между „блок“ палети и палети с надлъжни греди.

PDS може да се използва за откриване на следните форми/видове палети с 2 отвора:


Дървени, блокове

Дървени, с надлъжни греди

Шперплатови, с надлъжни греди

Двустранни

Обръщаеми

Двупосочни

GMA 4-посочни

Еднолицеви, с надлъжни греди

CHEP

PECO

Пластмасови

С възможност за вместване един в друг, пластмасови

IGPS

Интерфейс на софтуера

PDS комуникира с контролера на автомобила през мрежова карта с кабелен протокол.

Документът с кабелния протокол, примерни кодове и изпълнението на ROS могат да бъдат изтеглени от ifm Github.