You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Разпознаване на 3D обекти
 2. Система за откриване на палети (PDS)
 3. Интегриране на PDS

Интегриране на PDS

Ключът към успешното внедряване на всяко решение е в ясното разбиране на всички изисквания. Същото се отнася за PDS. В този раздел са представени всички необходими подробности за осигуряване на успешното внедряване на PDS. Това включва:

 • Положение на монтаж:
  Къде и кога трябва да се монтира камерата на автомобила.
 • Свързване с кабели:
  Как да се свърже решението PDS (електрическо захранване/комуникация).
 • Интерфейс на софтуера:
  Как решението PDS е свързано с контролера на автомобила.
 • Видове палети, които могат да бъдат открити:
  Кои видове палети могат да бъдат открити със стандартното решение PDS.

Изпълнението на тези три етапа гарантира успешно внедряване на PDS.

Решението PDS

Положение на монтаж:

Наклон

Височина на монтаж

Свързване с кабели

PDS е интегрирана в камерата O3D. За тази камера е необходимо електрическо захранване 24V DC, а комуникацията се извършва чрез Ethernet. Свързването с кабели на двата интерфейса е показано на следващото изображение:

Конектор: 1 x M12

Електрическо свързване: Технологична връзка
Конектор: 1 x M12

Електрическо свързване: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Вход за активиращо събитие 2. RD+
3. Заземяване 3. TD-
4. Комутиращ изход 1 готов 4. RD-
5. Комутиращ изход 1 каскаден

Забележка:  За камерата е необходим пиков ток 2,4 A по време на заснемане на изображение.

Видове палети, които могат да бъдат открити

PDS е предназначена за откриване на палети с два отвора на палета. Прави се разлика между „блок“ палети и палети с надлъжни греди.

PDS може да се използва за откриване на следните форми/видове палети с 2 отвора:


Дървени, блокове

Дървени, с надлъжни греди

Шперплатови, с надлъжни греди

Двустранни

Обръщаеми

Двупосочни

GMA 4-посочни

Еднолицеви, с надлъжни греди

CHEP

PECO

Пластмасови

С възможност за вместване един в друг, пластмасови

IGPS

Интерфейс на софтуера

PDS комуникира с контролера на автомобила през мрежова карта с кабелен протокол.

Документът с кабелния протокол, примерни кодове и изпълнението на ROS могат да бъдат изтеглени от ifm Github.