You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. M18-Cube: Пестящ място корпус на ifm
  3. Технология pmd сензори
  4. Сензор за разстояние PMD от серията OGD

Предимства на сензорите за разстояние PMD

Доказано ефективни в множество приложения, нашите сензори за разстояние от серията OGD са изключително универсални елементи за решаване на проблеми. Фотоелектричните сензори осигуряват стабилни и точни резултати дори при тежки околни условия.

Разберете какви ключови предимства предлагат сензорите OGD на ifm. По-долу обясняваме какво представлява отражателната способност и как функционира измерването на времето за изминаване на разстояние. Приведените по-долу примери за приложение илюстрират как можете да използвате OGD, за да получите предимство.

Какво е отражателна способност?

Отражателната способност показва процента светлинен поток, отразен от дадена повърхност. Колкото по-светла е повърхността, толкова по-голяма е отражателната способност: Бялата стена отразява до 85 процента от светлината, а светлата дървена ламперия само до 35 процента.

Какви са предимствата на измерването на времето за изминаване на разстояние в сравнение с традиционната технология на триангулационния сензор?

  • Датчикът OGD измерва разстоянията чрез технологията PMD – метод за измерването на времето за изминаване на разстояние, който открива обектите много по-надеждно, отколкото например CMOS сензорите. Сензорът демонстрира особено изразено своите предимства, когато открива лъскави повърхности или черни повърхности с ниска отражателна способност. Когато CMOS сензорът вече не дава резултат, OGD все още може да открива обектите.
  • Благодарение на технологията PMD се откриват надеждно дори многоцветни предмети или парчета месо.
  • Потискането на фона и лазерната светлина правят OGD изключително надеждни, дори ако са изложени на въздействието на външни смущения, като движения и отражения.
  • Сензорът може да открива обекти дори при екстремни ъгли на разположение, докато триангулационният сензор трябва да бъде разположен под ъгъл 90 спрямо обекта.

Какви са предимствата на сензорите OGD в сравнение със стандартните сензори?

  • OGD елиминира двойните усилия за монтиране и свързване с кабели както на предавател, така и на приемник (или отражател) – общите разходи за Вашето решение могат да бъдат намалени значително.
  • Функцията „прозорец“ – определеният от потребителя диапазон за регистриране на обекти – прави възможно обработването на обекти с различни размери с едно и също устройство. Дори при смяна на производствените линии, не е необходимо да се извършва промяна на конфигурацията на сензорите.

OGD за дълга дистанция в условията на експлоатация: в отраслите за транспортиране и опаковане

Пример за приложение 1:
Проверка на правилното запечатване на опаковки

Въз основа на стойността на отражението OGD регистрира дали готовите за изпращане пакети са запечатани правилно с лепяща лента. Чрез IO-Link може да бъде изведен сигнал за подаване на запечатаните пакети в по-нататъшния процес на транспортиране. Сензорът разпознава надеждно дори прозрачни лепящи ленти.

Имайте предвид, че стойността на отражателната способност може да варира значително поради отклонения в материалите или ъглите. Поради това се препоръчва извършване на изпитания в реални експлоатационни условия и при разположение на 90 спрямо целта.

Пример за приложение 2:
Двустепенна функция за спиране на конвейерна лента

Друго предимство, което осигурява OGD, е потискането на фона. Тази характеристика е полезна при прилагане на функция за спиране в края на конвейерната лента. Отраженията от метални повърхности не въздействат върху сензора, който открива надеждно също и обекти с различни цветове. Първата точка на превключване активира намаляването на скоростта на лентата. Когато обектът достигне втората точка на превключване, лентата се спира.

Предимство: Като заменя двата блока, които обикновено са необходими за светлинна бариера, OGD помага да се намалят разходите за закупуване, монтаж и свързване с кабели. Също така той може да се използва в почти всякакво положение на монтаж, понеже може да се разполага под остър ъгъл спрямо на лентата.

Пример за приложение 3:
Следене за наличието на запечатващи лепенки на капаците

OGD може да открива наличието на запечатваща лепенка в капака на опаковката. На базата на стойността на отражението той може да открива също лепенки с различни цветове. Това намалява риска от разваляне на цели партиди продукти в инсталации за пълнене.

Настройката на параметрите по време на работа, която е възможна чрез IO-Link, може да се използва за смяна на производствените линии

Хранителна промишленост

Пример за приложение 1:
Регистриране на обекти при обработка на продукти

OGD открива надеждно обекти, дори при неблагоприятни светлинни условия. Той дори не пропуска отразяващи или набръчкващи се материали, като фолио, които също често се получават в цветни или тъмни дизайни.

Сензорът открива замърсявания върху обектива чрез стойността на отражение чрез IO-Link и предупреждава оператора за почистване. Това намалява неверните измервания и увеличава надеждността на процеса.

В процесите на хранителната промишленост, IP 69K и използването на пластмаса вместо стъкло, често са предварително изискване. OGD има клас IP 67 и стъклен обектив, но благодарение на големия си обхват, той може да бъде поставен и извън рисковата зона в някои приложения.

Пример за приложение 2:
Следене на производството и оценка на продукта

В приложенията за обработка на храни OGD се използва за следене на технологията на обработка. В същото време той може да се използва за оценка на продукта. Например парчетата месо имат различни цветове и контрасти поради наличието мастни слоеве и кости, и поради това те могат да се оценяват по отношение на качеството и размера на продукта.

Металообработване и машиностроене

Пример за приложение 1:
Контрол на ниво на маслени течности

OGD може да се използва за откриване на нива на течности с едри частици и такива, които не са напълно проницаеми за светлината, като масла или охлаждащи течности (без пяна). Сензорът детектира разстоянието до повърхността, което дава възможност за точно определяне на нивото в резервоара.

Точност на OGD в условията на експлоатация: защита от грешки

Пример за приложение 1:
Осигуряване на качеството по време на производството

OGD извършва прецизни и надеждни поточни проверки на качеството, за да отчита правилното положение, ориентацията и качеството на малки блестящи или черни компоненти, като О-пръстени или зъбни колела.

Откриват се грешки при монтажа, като липсващи О-пръстени с дебелина 5 mm или повече. Този процес на откриване на грешки при производството и преди крайните проверки на качеството свежда до минимум опасността от големи последващи щети, като престои на инсталацията или проблемни партиди. В същото време поточната проверка на качеството допринася за дългосрочно и ефективно осигуряване на качеството. Колкото по-рано бъдат открити грешките, толкова по-малки са последващите разходи и по-скоро могат да бъдат направени подобрения.

При много остри ъгли обаче, стойността на отражение на OGD вече става ненадеждна, защото се отразява прекалено малко светлина.

Роботика и товарно-разтоварни работи

Пример за приложение 1:
Осигуряване на качеството при напълно автоматизирани производствени процеси

При напълно автоматизираното производство на електронни устройства е важно да се гарантират надеждно и точно от различни ъгли наличието и правилният монтаж на части. Тук OGD се използва за следене на производството на едрогабаритна битова техника или електронни компоненти, като печатни платки и други електронни устройства.

Преглед на продукта – Датчици за разстояние

Надеждно измерване на оптично разстояние с високи обхвати

Надеждно измерване на оптично разстояние с високи обхвати