1. Стартова страница
 2. M18-Cube: Пестящ място корпус на ifm

Магическата формула на M18 cube

Стандартен монтаж + компактен, пестящ място = M18 Cube

Сходства между отделните модули

 • Компактен правоъгълен корпус за ограничено пространство, комбиниран със стандартна резба M18
 • Високи класове на защита и здрав метален корпус за тежки промишлени условия
 • Бърза и лесна настройка на точките на превключване чрез IO-Link или чрез бутони
 • Непрекъсната визуализация на стойностите на разстояние чрез IO-Link

Фотоелектричен сензор: За бързи приложения

 • Подтискане на фона и висока честота на превключване 1000 Hz за работа с висока скорост
 • Откриване на светли и тъмни обекти на големи разстояния

Ултразвуков сензор: За трудни за измерване повърхности

 • Диапазон на регистриране до 1,2 m, независимо от цвета, прозрачността и лъскавината на повърхността на обекта
 • Ретро-рефлекторно действие за регистриране на независими от ориентацията обекти

Сензор за разстояние по технологията PMD: За прецизно регистриране

 • Иновативна, вградена в чип система за измерване на времето за изминаване на разстоянието с технология PMD за много точно измерване до 1,5 m
 • Отлична устойчивост на отражения, независимост от цвета и подтискане на фона за безпроблемна и надеждна работа

3 принципа на измерване предлагат подходящи решения за всяко приложение:

Обект/приложение Разстояние по технологията PMD
сензор
Фотоелектричен
сензор
Ултразвукови
сензор

Блестящи обекти

Обекти с неправилна форма

Обекти с отвори

Прозрачни обекти

Прозрачни
течности

Прозрачни
покрития

Голяма площ
един сигнал

Ъгъл към целта

Малки цели

Обекти с различен цвят

Ниво на обекти с неправилна форма
(семена, картофи)

Голям диапазон (>1 m)

Фотоелектричният сензор става интелигентен

Стартовият комплект OG Cube предлага точното решение за бързи и мащабни приложения. Интелигентните IO-Link сензори могат да се свързват лесно към децентрализиран главен модул IO-Link Master, който изпълнява ролята на трансфер към контролера, и чрез софтуера LR Device за задаване на параметрите чрез индустриална мрежа.

Надеждни ултразвукови – свързват се лесно към света на информационната технология

Използвайте ултразвуковия сензор за приложения с трудни за регистриране повърхности. Обектите се регистрират надеждно, независимо от техния цвят, прозрачност или структура на повърхността. Изпробвайте го сега с новия ултразвуков стартов комплект.

Сензор за разстояние по технологията PMD – несъмнена точност с IO-Link

Получете представа за точността на сензора по технологията PMD със стартовия PMD комплект. Визуализирайте, задавайте параметрите и комбинирайте стойностите на разстояние от всички сензори чрез IO-Link, за да получите лесно представа за цялата ви инсталация, при това с по-малко разходи за кабелни връзки.