You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сензори на LDL: Проводимост – нов подход
  3. Технология

Технология

Проводимостта е мярка за това колко добре веществото провежда електрически ток. Тя се влияе от количеството на свободните йони (соли, киселини, основи) в средата и от нейната температура: колкото повече са свободните йони, толкова по-голяма е проводимостта. Сензорът за проводимост обикновено се състои от две метални пластини, които контактуват със средата. Ако два електрода са потопени в проводяща течност и към тези два електрода бъде подадено напрежение, ще потече ток

Положително заредените йони (катиони) се преместват към отрицателно заредения електрод, а отрицателно заредените йони (аниони) се преместват към положително заредения електрод. Колкото повече свободни йони има във водата и колкото по-висока е електрическата проводимост на средата, толкова по-голям е токът.

Мерната единица за проводимост по системата SI е „Сименс на метър (S/m)“. На следващата фигура са показани стойностите на проводимостта за някои често срещани среди.


Има два метода за измерване на проводимостта: галванично и индуктивно. Изборът зависи от проводимостта на средата, корозионната активност на течността и съдържанието на суспендирани твърди вещества.

Галванични сензори за проводимост (LDL1xx)

Галваничният сензор за проводимост от ifm има два метални електрода, подобно на другите сензори за измерване на проводимост. Разликата в нашата конструкция е, че корпусът на сензора и металната тръба изпълняват ролята на първи електрод, а металният връх на сензора е вторият електрод.

Подава се напрежение между върха на сензора и винтовата връзка на корпуса и се измерва протичащият ток.

Индуктивни сензори за проводимост (LDL2xx)

Индуктивният сензор за проводимост се състои от две намотки от проводник, затворени в пластмасово тяло (за продуктите на ifm се използва PEEK). Първата намотка (предавателна намотка) генерира електрическо напрежение в течността. В зависимост от проводимостта на средата се генерира съответен променлив ток. Последният генерира променливо магнитно поле във втората намотка (приемаща намотка), което е пропорционално на проводимостта на средата.

Индуктивното измерване на проводимостта има няколко предимства:

  • Висока устойчивост на корозия благодарение на върха от PEEK.
  • Нечувствителен към твърди вещества в средата, докато измервателният канал не се задръсти.
  • Не се влияе от среди с висока проводимост.

Влияние на температурата

Проводимостта на материалите е изключително зависима от температурата – приблизително 1...5% на °C. Всички датчици за проводимост имат вградено измерване на температурата, за да компенсират температурните промени на средата.

Позиция на сензорите за температура в LDL200 (отляво) и LDL100 (отдясно)

Сензори LDLдопълнителни характеристики

В камерите на изводите и кабелните проходи може да проникне влага. Това често е слаба точка при монтирани в мокри зони сензори. Фамилията LDL намалява отказите благодарение на трансмитера „всичко в едно“ с клас на защита IP68/IP69K. Сензорите са със затворен корпус от неръждаема стомана, сонда от PEEK и не се нуждаят от камера на изводите и кабелен проход.

Всички сензори за проводимост на LDL се доставят с фабричен сертификат и са готови за работа веднага след изваждането от кутията. Чрез серийния номер на сензора може да се изтегли безплатно фабричен сертификат от нашия уебсайт.

Благодарение на IO-Link, сензорите могат да се калибрират на място чрез параметъра Calibration Gain (CGA) (калибрационен коефициент) и стандартно или референтно решение.

Фамилията LDL със затворен корпус и стандартна индустриална връзка M12.