1. Стартова страница
  2. Сензори на LDL: Проводимост – нов подход

Сензори за проводимост

Проводимост за откриване на фази и системи за почистване на място – нов подход

Представяне на новата фамилия на LDL сензори за проводимост от ifm

Намаляват неточностите, свързани с базирания на време процес на почистване.

Измерването на всеки възел от оборудването или технологичен сегмент осъществява проверка на продукта и потвърждава, че почистването или изплакването е извършено правилно. Елиминирането на базирания на време контрол на процеса гарантира, че извършваните от вас цикли на почистване и изплакване са не по-дълги от необходимото.

Постигнете по-висок резерв на безопасност чрез обратна връзка по време на промените на рецептите и циклите на почистване.

Ако няма начин за измерване на концентрацията на химикалите в системата за почистване на място, тогава се използва изцяло базиран на времето метод. Това предполага, че цялата система се основава на правилните концентрации на химикали и времето на цикъла на измиване е достатъчно.

  • Времето на цикъла обикновено включва определен резерв на безопасност, за да се осигури цялостно почистване.
  • Тъй като времето на цикъла вероятно е по-голямо от необходимото, за изпомпване и нагряване на течностите се използват повече енергия и ресурси (почистващи препарати, вода и т.н.) през целия цикъл.

Подобряват технологичните показатели с гъвкави точки на измерване.

Компенсирайте разходите за труд, използван за добавяне на повече точки към вашата система, като добавите икономически ефективни инструменти от ifm. Повече измервателни точки увеличават способността ви да сегментирате и усъвършенствате управлението на вашия процес. Тези допълнителни точки ви предоставят информация за намаляване на времето на цикъла, потреблението на вода/химикали и намаляване на потреблението на енергия.

Компактната висококачествена конструкция на сензора предотвратява отказите и непланираните престои.

Фамилията LDL намалява броя на отказите, като предлага трансмитер „всичко в едно“ с клас на защита IP68/IP69K. Той се състои от монолитен корпус от неръждаема стомана, механично обработен измервателен връх от PEEK без камери за изводи или преходници за захващане на кабела, през които често прониква вода при монтаж на сензорите на места, на които се извършва миене.

Опростете процесите на инсталиране и пускане в експлоатация с компактни сензори от типа „Включи и работи“.

Много от сензорите за проводимост на пазара са големи и обемисти или представляват сонди с отделни обработващи модули, които изискват съгласуване и калибриране на място. Компактният размер на серията LDL позволява лесното й монтиране на малки системи/опори и намалява механичното напрежение върху вашата тръбна система. Стандартният 4-изводен електрически конектор M12 премахва необходимостта да свързвате камери за изводи и понеже LDL е трансмитер „всичко в едно“, не е необходимо калибриране на място – на практика той е устройство от типа „включи и работи“.

О нашия уебсайт могат да бъдат изтеглени безплатно фабрични сертификати чрез серийния номер на сензора.