You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сензори на LDL: Проводимост – нов подход
  3. Примери на употреба

Примери на употреба

Процес за почистване на място в млечната промишленост

Голяма световна млечна компания (със заводи по целия свят) изпитва проблеми със своите аналитични системи за течности, особено свързаните с почистването на място.

  • 50% откази на сензори всяка година – приблизително по 1000 евро на сензор
  • Стойност на престоя на инсталацията – до 90000 евро на час

Компанията внедри LDL200 на ifm. Вместо два сензор (един за вода за промиване с ниска проводимост и един за почистващи препарати с висока проводимост), LDL200 може да измерва цялата гама течности.

  • По-ниска първоначална стойност
  • Необходимо е по-малко пространство за монтаж
  • Намалени изисквания към техническото обслужване и обучението
  • Без загуба на точност в следствие на ограничения по отношение на разделителната способност

За да се гарантира високо качество на напускащите фабриката продукти, беше абсолютно необходимо да се извърши проверка на подходящото почистване на място и на промиването.

Соленост на охлаждащата вода

Голямо предприятие за преработка търсеше решение за автоматизиране на техните резервоари за охлаждаща течност, която се състои от наситен солен разтвор. Соленият разтвор се използваше за понижаване на температурата на охлаждащата вода под тази, която е възможна със стандартна вода, и тъй като охлаждащата вода е в пряк контакт с хранителния продукт, те се нуждаеха от нещо безопасно.

Тяхното предишно решение беше периодично ръчно отчитане на показанията на солемер на всеки от резервоарите за охлаждаща вода и да регулира концентрацията на солта в зависимост от необходимостта. Това беше много трудоемък процес, тъй като те имат множество разпръснати в предприятието резервоари, които са с различни характеристики в зависимост от пакетираните месни продукти, които охлаждат. Регулирането на концентрацията на солта също се извършваше ръчно и зависеше от щателното следване на трудоемки процеси от работниците.

Най-критичният резултат от неправилно измерване или ниска концентрация е този, че резервоарите и системата за охлаждащата вода биха могли да замръзнат. Резултатът от това беше повредена линия и часове загубено производство, докато резервоарът беше размразен. По-малкият, но също важен ефект, беше качеството на продукта. Соленият разтвор се използва също за придаване на аромат на някои продукти и променящите се нива на концентрацията водят до променливи вкусови профили. Използването на прекалено много сол е загуба на ресурси и евентуално може да се натрупа и да причини запушвания в системата.