You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Сензори на LDL: Проводимост – нов подход
  3. Ползи от IO-Link

Ползи от IO-Link

Чрез IO-Link фамилията LDL може да предложи:

  • Проводимост и температура по един проводник
  • Висока разделителна способност без мащабиране
  • Промяна на рецепта и настройка на устройството в движение
  • Текущо състояние на устройството
  • Хистограма на работните часове
  • Вътрешна памет за минимална и максимална стойност на проводимостта/температурата
  • Автоматична смяна на устройство

При използване на IO-Link, разделителната способност на стойността на проводимостта е една и съща в целия измервателен диапазон.Това е особено важно при използване на индуктивна (тороидална) версия. При типичния процес за почистване на място се използват химикали с висока проводимост и вода за промиване с ниска проводимост.Когато се използва аналогов изход, сигналът се разпростира в по-голям диапазон, което води до намаляване на способността за регистриране на малки промени в проводимостта.Това може да доведе до остатъчни количества химикали, които остават неоткрити във водата за изплакване или в продуктите.

Сравнение на разделителната способност на IO-Link и на аналоговите сигнали

Измервателен диапазон

(µS/cm)

Платка с аналогови входове на PLC

(12 бита)

IO-Link *
0...500 1µS/cm 1µS/cm
0...5000 2µS/cm
0...15000 4 µS/cm
0...100000 25 µS/cm
0...500000 122 µS/cm
0...1000000 244 µS/cm

* Измервателният диапазон на LDL100 е ограничен до 15000µS/cm