You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Капацитивни сензори по приложение
 3. Промишлена автоматизация

Промишлена автоматизация

Сензор Корпус Електрическа конструкция Диапазон на регистриране Механична конструкция Важни аспекти


KF

M12 • DC PNP
• DC NPN
до 12 mm • Корпус от неръждаема стомана
• Полиестерна челна повърхност
 • Предлагат се екранирани и неекранирани версии
 • Коригиране чрез потенциометър


KG

M18 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
до 30 mm • Пластмасов корпус
• Пластмасова челна повърхност
 • Предлагат се екранирани и неекранирани версии
 • Коригиране чрез потенциометър и бутон
 • Предлагат се версии с възможност за работа с IO-Link


KI

M30 • DC PNP
• DC NPN
• AC/DC
до 40 mm • Корпус от неръждаема стомана
• Пластмасов корпус
• Пластмасова челна повърхност
 • Предлагат се екранирани и неекранирани версии
 • Коригиране чрез потенциометър и бутон
 • Предлагат се версии с възможност за работа с IO-Link

KQ5
20 x 7 x 48 mm • DC PNP 12 mm с изпъкнал монтаж За лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
 • Лесна комуникация чрез IO-Link
 • Ясно видима индикация на състоянието на превключване

KQ6
20 x 14 x 48 mm • DC PNP
• DC NPN
12 mm с неекраниран монтаж За лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
 • Лесна комуникация чрез IO-Link
 • Ясно видима индикация на състоянието на превключване


KQ10

250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Диапазон на измерване на ниво
200 mm
Триточкови сензори за гранично положение в един модул
 • Непрекъснато външно измерване на ниво
 • Липсват физически напрежения от средата, благодарение на безконтактното измерване
 • Могат да се откриват и сигнализират отлагания за повишаване на качеството на процеса
 • Свързване на няколко KQ10 чрез IO-Link

AC/DC
Различни кръгли и правоъгълни корпуси • AC/DC до 60 mm • Пластмасов корпус
• Пластмасова челна повърхност
 • Модули с комбинирано AC/DC крайно стъпало
 • Двупроводна технология
 • Версии с конектори, клеми или със съединителен кабел