You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Капацитивни сензори

Преглед на технологията

Капацитивните сензори откриват всеки материал с или без контакт. С капацитивните сензори на ifm потребителят може да настрои чувствителността за откриване на течности или твърди тела, дори и през неметални резервоари или съдове.

Кондензатор, състоящ се от две пластини, генерира електрическо поле между тях, когато му бъде подадено захранване. Всеки материал, който влезе в това поле, променя капацитета на тези пластини.

Кондензаторът може да се състои и от една пластина.В този случай втората „пластина“ е заземяването.

Всички капацитивнисензори имат едни и същи основни компоненти:

 1. Корпус – различни форми, размери и конструктивни материали
 2. Основен сензорен елемент – различен в зависимост от технологията
 3. Електроника – оценява това, което сензорът регистрира
 4. Електрическа връзка – осигурява захранване и сигнал(и)

В случая на капацитивните сензори, основният сензорен елемент е кондензатор с една пластина, при който връзката е заземена. Когато целта навлезе в зоната на чувствителност, потенциалът се променя и изходът се превключва.

 1. Кондензатор
 2. Връзка
 3. Активна повърхност

Въздействия върху диапазон на регистриране

В нашите спецификации има 3 различни разстояния на регистриране.

 • Диапазонът на регистриране се отнася за номиналния диапазон, определен при разработването, и се базира на обект със стандартни размери и от стандартен материал.
 • Действителният диапазон на регистриране отчита отклоненията на компонента при стайна температура и е най-лош при 90% от номиналния диапазон.
 • Работното разстояние отчита също и дрифта на точката на превключване вследствие на влага, повишена температура и др. и е най-лошо при 90% от номиналния диапазон. Това е разстоянието, което трябва да бъде оценено, когато разстоянието на регистриране е критично.

Зона на откриване
Диапазон на регистриране (mm) 4
Действителен диапазон на регистриране Sr (mm) 4 ± 10%
Работно разстояние (mm) 0...3.25

Това важи по-рядко за формата, отколкото за размера. Трудно е да се определи коефициент за корекция на базата на формата, така че трябва да се извършат тестове, когато разстоянието на регистриране е критично.

Накрая, важен фактор, влияещ върху диапазона на регистриране, е диелектричната константа на обекта. При капацитивните сензори за ниво колкото по-голяма е диелектричната константа, толкова по-лесно се открива материалът. Като общо правило за ориентация, ако диелектричната константа е > 2, материалът би трябвало да може да бъде открит. По-нататък е дадена обща информация за диелектричните константи за някои материали. Информацията може да служи само за справка.

Изображението показва общото влияние на формата.

Капацитивни сензори за установяване на ниво

За успешно установяване на нивото с помощта на капацитивни сензори се уверете, че:

 • Стените на съда не са метални
 • Стените на съда са с дебелина под ¼” – ½”
 • В непосредствена близост до сензора няма метал
 • Активната повърхност е установена директно върху стената на съда
 • Сензорът и съдът са заземени с еднакъв потенциал
Измерване на високо и ниско ниво на частици Измерване на високо и ниско ниво на течности