You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Капацитивни сензори по приложение

Капацитивни сензори

Избор на капацитивни сензори по приложение

Капацитивните сензори се използват за безконтактно засичане на всякакви предмети.
За разлика от индуктивните сензори, които откриват само метални предмети, капацитивните сензори могат да откриват също неметални материали.

Типични приложения намират в дървообработващата, хартиената, стъклената, пластмасовата, хранителната, химическата и полупроводниковата промишленост.

Пример на приложение за следене на резервоар

Пример за приложение на конвейерна лента