You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States

Капацитивни сензори

Избор на капацитивни сензори по приложение

Капацитивните сензори се използват за безконтактно засичане на всякакви предмети.
За разлика от индуктивните сензори, които откриват само метални предмети, капацитивните сензори могат да откриват също неметални материали.

Типични приложения намират в дървообработващата, хартиената, стъклената, пластмасовата, хранителната, химическата и полупроводниковата промишленост.

Пример на приложение за следене на резервоар

Пример за приложение на конвейерна лента