You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Технологии

С коефициент на намаление 1 – индуктивни сензори Kplus

Едно разстояние на сработване за всички метали

  • Сигурно разпознаване на всички метали благодарение на еднаквите разстояния на сработване.
  • Може да се инсталира и в много тесни пространства благодарение на компактните размери.
  • Без неправилно задействане благодарение на сензорна технология със защита срещу електромагнитно поле
  • За универсално ползване благодарение на големия температурен диапазон.
  • Без смущения благодарение на високия клас на защита.
  • Сега и във висококачествено изпълнение от легирана стомана.

Постоянно разстояние на сработване за всички метали – новите индуктивни сензори Kplus, разработени от ifm electronic специално за промишлената автоматизация, имат това свойство.

Благодарение на еднаквото разстояние на сработване сензорите предлагат сигурно регистриране на всички метали. И при много ограничено пространство устройствата се представят убедително благодарение на своите компактни размери. Освен това неправилното задействане е изключено поради новата устойчива на електромагнитни полета сензорна технология.

Постоянен корекционен фактор, дори и при алуминий
Новите сензори Kplusса изключително подходящи за регистриране на алуминий. Обикновените сензори намаляват значително разстоянието на сработване при различните метали. И при всички други метали новото устройство на ifm има едно и също разстояние на сработване. Освен това бързо променящите се състояния на превключване се контролират прецизно от високите честоти на превключване.

Оптимални в най-различни области на приложение
Благодарение на новата сензорна технология високопроизводителните модели, позволяващи натоварване, са нечувствителни към електромагнитни полета. Те работят абсолютно надеждно дори и в непосредствена близост до електрически спирачки. Големият температурен диапазон от -40…85C позволява универсална употреба, а благодарение на високия клас на защита до IP 68/IP 69K е гарантирана трайната надеждност. Устойчивата на различни въздействия втулка на варианта от легирана стомана позволява надеждното използване в среди с присъствие на масла и смазочно-охлаждащи средства. Къси и добри – промишлената автоматизация чакаше дълго тези нови индуктивни сензори.