1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. Предимство с IO-Link
  4. IO-Link в хранително-вкусовата промишленост

IO-Link в хранително-вкусовата промишленост

В хранително-вкусовата промишленост са необходими прецизни измервания, например за резервоари под налягане, за да бъде гарантирано постоянно качество на продукта. Неизправностите на съоръжението трябва да бъдат установени и отстранени бързо, за да се намалят възможно най-много престоите в производството. Всичко това са типични теми, с които всеки ден се сблъскват хранително-вкусовата промишленост ипроизводството на напитки. На основата на приложенията за един резервоар ще Ви покажем как IO-Link помага за свеждане до минимум на тези неизправности

 

» Устойчивост на смущения

» Без загуби на измерени стойности

» Лесна смяна на сензора

» Безопасност при извършване на манипулации

» Идентификация

» Condition monitoring

» Независимост от индустриалната мрежа

» Дистанционен достъп

» Разпознаване на средата

 

Без външно влияние върху сигнала

Предаването на данни на IO-Link се базира на 24 V сигнал и по тази причина е изключително нечувствителен на външно влияние. IO-Link сензорите се свързват със стандартни конектори M12. Екранираните кабели и свързаните с тях заземявания са излишни. По този начин стойностите на налягането, температурата и нивото на напълване се предават без смущения.

 

↑ нагоре

 

Без загуба на измервани стойности

Без загуба на измервани стойности/голяма точност. Цялото предаване на измервани стойности става цифрово. Замества свързаното с грешки предаване и преобразуване на аналогови сигнали. Предадените цифрово измервани стойности могат да бъдат показвани направо в диспечерския пункт.

Хигиенните сензори за налягане от серия PI контролират непрекъснато нивото на напълване в резервоари под налягане. Преди това загубите при преобразуване и електромагнитните смущения при предаването на аналоговия сигнал на нивото на напълване са предизвиквали неточности. Благодарение на непрекъснатото цифрово предаване на измервани стойности чрез IO-Link съдържанието на резервоара сега се предава изключително точно на управлението.


Аналогов или дигитален с IO-Link
 

Досега:
Аналоговите сигнали се дигитализират чрез A/D-преобразувател и се скалират в PLC.
Това води до неточности на същинските измервани стойности.

IO-Link:
Измерваните стойности се предават дигитално от сензора на управлението.
Съответно предадената стойност съответства винаги точно на измерената стойност.

Нивото на напълване в резервоара под налягане се регистрира постоянно с помощта на хигиенни сензори за налягане от серия PI. Заради загубите при предаването на измерената стойност и от електромагнитните смущения в миналото е имало големи неточности/отклонения при регистрирането на съдържанието на резервоара. Благодарение на IO-Link сега може да бъде изпълнявано много точно регистриране на съдържанието на резервоара.

 

↑ нагоре

 

Лесна смяна на сензора

IO-Link Master записва всички параметри на свързаните сензори. След смяна автоматично предишните параметри се записват в новия сензор. Не се налага търсене на необходимите настройки на сензора.

За измерване на нивото на напълване на резервоар се използва хигиенен сензор за налягане PI. Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване може да стане с двата бутона за програмиране или IO-Link. При смяна автоматично параметрите се записват в сензора. Повече не се налага да бъдат въвеждани ръчно.

 

↑ нагоре

 

Безопасност при извършване на манипулации

При стандартизираното задаване на параметрите на устройството управляващите бутони на устройството могат да бъдат заключени. По този начин грешните настройки от страна на обслужващия персонал вече не са възможни. Документирането на параметрите е възможно по всяко време.

Сензорите за налягане от серия PI регистрират налягането в горната част на стерилния резервоар. За да бъде избегната манипулация с допълнително преместване на сензора чрез управляващите бутони, те могат да бъдат заключени с IO-Link.

 

↑ нагоре

 

Идентификация

С IO-Link се осигурява еднозначна идентификация на устройството. IO-Link сензорите се описват еднозначно чрез Vendor и Device ID. Гарантира се, че потребителят използва само оригинални резервни части.

IO-Link гарантира, че при смяна на сензора ще се използва само конструктивно идентичен сензор.

 

↑ нагоре

 

Condition monitoring/диагностика

При IO-Link се извършва едновременно предаване на технологични и сервизни данни. Грешките се разпознават веднага от Master-а. Извикването на всички диагностични данни е възможно и по време на експлоатация. Това позволява техническо обслужване в зависимост от състоянието и по този начин гарантира висока готовност на съоръжението.

Магнитно-индуктивните вградени сензори за поток от серията SM измерват прецизно количеството на протичащата течност на промишлената вода в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. При възникване на грешка диагностичните данни от Master-а се предават на управлението. Извършва се еднозначна идентификация на отпадналия сензор.

 

↑ нагоре

 

Не зависи от управлението и индустриалната мрежа

IO-Link Master разполага с интерфейси за Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat или AS-i. Всички параметри на сензора се записват в IO-Link Master-а.

 

↑ нагоре

 

Дистанционен достъп до параметрите на сензора

Всички параметри на IO-Link сензорите могат да бъдат променени през управляващата система. По този начин адаптацията може да бъде направена бързо, а престоите да бъдат сведени до минимум, например при смяна на продукта.

 

↑ нагоре

 

Разпознаване на средата, разпознаване на образуване на пяна и замърсяване

Вижте с IO-Link, какво измерва сензорът. Сензорът за следене на нивото на напълване може да бъде използван като чисто двоичен сензор. С интегрирания IO-Link интерфейс той може да предаде и актуалната технологична стойност. По този начин, например в управлението, може да се направи разлика между продукта и почистващата течност. Така също е възможно разпознаването на остатъчно замърсяване след почистване или разпознаването на пяна, например за защита на помпи. Накратко: Средата или процесът на почистване могат да бъдат диагностицирани прозрачно благодарение на IO-Link.

 

↑ нагоре