1. Стартова страница

Предимство с IO-Link

Предимство с IO-Link

Днес, с IO-Link сензорите на ifm, потребителят получава съвсем нови възможности. Например предаването на циклични и ациклични данни, както и на съобщения се реализира и в двете направления. Освен това IO-Link предлага и още повече:

Устойчивост на смущения

Без външно влияние върху сигнала

Предаването на данни на IO-Link се базира на 24 V сигнал и по тази причина е изключително нечувствителен на външно влияние. IO-Link сензорите се свързват със стандартни конектори M12. Екранираните кабели и свързаните с тях заземявания са излишни.

Без загуба на измервани стойности

Цялото предаване на измервани стойности става цифрово. Замества свързаното с грешки предаване и преобразуване на аналогови сигнали. Предадените цифрово измервани стойности могат да бъдат показвани направо в диспечерския пункт.

Лесна смяна на сензора

IO-Link Master записва всички параметри на свързаните сензори. След смяна автоматично предишните параметри се записват в новия сензор. Не се налага търсене на необходимите настройки на сензора.

Безопасност при извършване на манипулации

При стандартизираното задаване на параметрите на устройството управляващите бутони на устройството могат да бъдат заключени. По този начин грешните настройки от страна на обслужващия персонал вече не са възможни. Документирането на параметрите е възможно по всяко време.

Идентификация

Идентификация и разпознаване на сменяеми инструменти.
Фотоелектричните сензори O5D разпознават дали избраният инструмент е наличен в държача. IO-Link гарантира, че при смяна на сензора ще се използва само конструктивно идентичен сензор.

Разпознаване на прекъснати проводници

При IO-Link се извършва едновременно предаване на технологични и сервизни данни. Прекъсването на проводник или късото съединение се разпознават веднага от Master. Извикването на диагностичните данни е възможно и по време на експлоатация.