1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. Приложения в автоматизацията на производството

Приложения в автоматизацията на производството

Разходомер за сгъстен газ за отчитане на разхода на енергия

Течовете са значителен източник на загуба на енергия в системите за сгъстен въздух, като загубата често е 20–30% от производителността на компресора. Изтичането на въздух може да допринесе и за проблеми със системните операции и да доведе до колебания на системното налягане. Това, от своя страна, може да доведе до намаляване на ефикасността на функциониране на пневматичното оборудване и да повлияе на производството. Може да се получи ненужно изпълнение на цикъла и да се увеличи времето за изпълнение. Поддръжката на оборудването става по-честа. Сензорът за въздушен поток SD на ifm позволява откриването и отстраняването на скъпоструващи течове от линията.

Допълнителни функции с данни на IO-Link

Внедряването на системи за проследяване за сгъстен въздух обикновено е скъпо. IO-Link предава множество технологични стойности по един кабел, като например дебит, температура и сумарна стойност, като елиминира многобройните и скъпи аналогови карти. Тъй като един сензор може да предава множество технологични сигнали, това премахва допълнителните тръбни съединения, сензори, проводници и в крайна сметка намалява складовите наличности. Спестяванията от откриването на загуба на енергия и намаляването на общите разходи за монтаж позволяват бърза възвръщаемост на инвестицията.

Вакуумните сензори следят вакуумните хващачи

Вакуумните сензори от серията PN7 откриват необходимия вакуум за правилната работа на вакуумните хващачи. Ако минималните стойности не са достигнати, вакуумният хващач остава в първоначалното си положение, за да се предотврати повреда по детайлите и системите. Системите за сгъстен въздух под високо налягане (175 psi) и системите за сгъстен въздух под ниско налягане (87 psi) се следят.

Допълнителни функции с данни на IO-Link

Ако вакуумният сензор PN7 се нуждае от смяна, функцията за автоматична смяна на устройството може да копира параметрите на новия сензор чрез IO-Link. Това спестява време и предотвратява възможните грешки при настройката на точките на превключване. Вакуумният сензор може да се използва като превключвател за включване/изключване или аналогово изпълнение на функции чрез IO-Link, като на даден сензор се позволява да обработва както цифрови, така и аналогови приложения. IO-Link намалява цената и изискванията за складова наличност.

Проверка за колизия на монтажната платформа

Оптичен сензор за разстояние от серия O1D отчита дали монтажната платформа е свободна от купето на автомобила. Преди купето на автомобила да бъде транспортирано в зоната, куката се спуска и едва тогава купето на автомобила се позиционира стабилно. Положението на O1D е от решаващо значение и ако приложението трябва да се промени, често не може да бъде параметризирано без монтажната линия да бъде спряна.

Допълнителни функции с данни на IO-Link

Дистанционната параметризация е основното в това приложение. Сензорът за разстояние O1D се монтира на недостъпно място и не може да се регулира без спиране на производствената линия. Тъй като се сменят различни модели на производство, IO-Link позволява параметрите на сензора да се променят дистанционно чрез програмируем контролер/процесор. Не е необходимо да спирате линията!