1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm

Комуникация точка до точка

Очарованието IO-Link

Двоичните превключватели в миналото са били ограничени най-често до прости превключващи сигнали или аналогови стойности. Днес данните от интелигентните сензори оформят фундамента на следващата индустриална революция. Сензори, които благодарение на ключовата технология IO-Link извличат цялата информация от Вашето съоръжение и машина.

Водещите производители в областта на сензорите, актуаторите и управляващата техника са разработили IO-Link. В сътрудничество е създаден стандартизиран и независещ от индустриалната мрежа интерфейс за автоматизация, която предлага на потребителя връзка точка до точка без адресиране.

Използвайте очарованието IO-Link, говорете с нас и останете продуктивни и конкурентни за Вашите производствени процеси през утрешния ден.

Предимство с IO-Link

Днес, с IO-Link сензорите на ifm, потребителят получава съвсем нови възможности. По този начин например се генерират допълнително сензорни данни, които могат да бъдат използвани за постигане на максимална ефективност и икономия на разходи. От машината до ERP е възможна прозрачност на процеси, която оптимизира съществуващата автоматизация по най-добрия начин. Освен това IO-Link предлага и още повече.

Продуктова програма IO-Link

IO-Link системата се състои от IO-Link Master и едно или повече IO-Link устройства.

IO-Link е независима от производителя междуточкова комуникационна система за свързване на сензори и актуатори към система за автоматизация.

Сега свалете безплатно новия IO-Link каталог!

IO-Link – we connect you!

Функции, предимства, примери за приложение, сензори и системни компоненти: Този компактен каталог съдържа онова, което трябва да знаете за IO-Link. Просто свалете каталога като PDF и използвайте предимствата на IO-Link!

Използвайте изцяло Вашите данни от сензора!

Y пътят на ifm Ви показва как можете да получите полза от пълната производителност на Вашите сензори.