You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Изработени изцяло от метал индуктивни сензори
  3. Технология

Технология

Принцип на вихровите токове

Ако се подаде напрежение към бобината (1) на индуктивен безконтактен сензор, тя ще генерира електромагнитно поле (2) около повърхността на сензора. Ако в полето се движи метален предмет (3), в метала ще се генерират вихрови токове [4], които ще отслабят електромагнитното поле. Ако това се случи, металът ще бъде открит.

Предимства и приложения:

  • Надеждно детектиране на малки предмети
  • Максимален обхват до стомана (St37). За други метали са необходими коригиращи коефициенти.

Импулсна технология

През намотката на сензора протича постоянен ток, който генерира в нея електромагнитно поле. Този ток се включва и изключва с висока честота (импулсно), така че се създава и се разсейва електромагнитно поле по предвидим начин. При приближаване на метален предмет към сензора поведението на разсейването се променя и изходът на сензора се превключва.

(1) Изходен сигнал на сензора
(2) Индуктирано напрежение
(3) Метален предмет
(4) Поведение на разсейването
(5) Временен прозорец за оценка

Предимства и приложения:

  • По-голям обхват на сензорите Kplus и на сензорите, базирани на вихровите токове
  • Тази технология се прилага за изпъкналите, изработени изцяло от метал сензори от ifm.