You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. ecomatmobile
  3. Приложения

Приложения

Строителни машини

Надеждни контролери осигуряват интелигентност на машината
Автоматизиране на всички работни функции на вашия автомобил
ioControl – компактният контролер
Може да се използва като свободно програмируем контролер за обработка на бързи входни сигнали
Различни формати на дисплея
Решението за индивидуалните изисквания на клиента – може да се използва например като монитор за камери за наблюдение или като информационен терминал за съобщения за състоянието на машината
Камери за подпомагане на оператора
Реакция на препятствия преди водачът да ги види и предотвратяване на сблъсъци
Оптимизирано използване на автомобилния парк с mobileMaintenance
Базата на управлението на автомобилния парк и следенето на машинния парк
Контрол на налягането в маслени контури
Следете налягането в масления контур на вашата машина със сензор за налягане за мобилна употреба

Комунални автомобили

Сертифицирани мобилни контролери
Могат да се използват като контролери на процеса в машината, както и като контролери за безопасност (SIL2/PLd) с поддръжка на CANopen Safety
ioControl намалява обема на кабелните връзки
Стандартизираните винтови или щекерни връзки осигуряват безопасно и лесно свързване на сензори и актуатори
Дисплеи с работни бутони или с допълнителен сензорен екран
Мощният интерфейс между оператора на машината и централния контролер
Камери като помощно средство при движение на заден ход или за следене на товаренето
По-голяма безопасност по обществени пътища
По-ефективно планиране на маршрута с mobileMaintenance
Планиране на маршрута и диагностика на автомобила по време на работа или в депото
Точно позициониране
Индуктивен сензор за мобилна употреба осигурява възможност за прецизно позициониране на системата за повдигане на контейнера

Транспорт и логистика

Стандартен контролер и контролер за безопасност в едно устройство
Благодарение на два независими вътрешни контролера с подлежащи на мащабиране на присвояването на В/И, устройството може да се използва в стандартни и свързани с безопасността приложения.
ioControl – лесно сервизно и техническо обслужване
Вградените дисплей и работни клавиши дават възможност за бърза настройка на устройството и параметрите в производството или на полето
Дисплей ecomat
Мощен интерфейс на машината за визуализация на данни, придобиване на данни и комуникация чрез свързан модем
Система с камера за откриване на препятствия
Автоматична 3D система за детектиране разпознава потенциални препятствия навреме и предотвратява сблъсъци.
Дистанционни актуализации на машината
Безжична актуализация (OTA) или онлайн диагностика на софтуера на машината в близка координация между оператора на машината и производителя
Точно позициониране на стрели
Енкодерите за мобилна употреба осигуряват точно позициониране на стрелата и предават нейната позиция на ПЛС.

Селскостопанско оборудване

Контролер ecomat
Мощният контролер за сложни функции на машината в самоходни селскостопански машини
ioControl – здравият модул за прикачни устройства
Свободно програмируемият полеви модул с CAN интерфейси осигурява надеждна комуникация с трактора
Показване на информация за автомобила в HMI
Показване на условията на работа, диагностична информация, състояния на входа и изхода, следене за съобщения за неизправности и системни
Камера за подпомагане на оператора
Интелигентно откриване на форми и контури за автоматично управление на машината и работните функции
Следене на машинния парк
Следене на групата на машината и нейното работно състояние
Следене на температурата
Следете температурата на маслото на вашата машина със специално проектиран за мобилна употреба сензор за температура.