You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. ecomatmobile
  3. Контролери

Контролери ecomatmobile

Компактни и гъвкави

Мощни:
32-битов контролер, голяма памет и CAN свързаност
Здрави:
Устойчиви на вибрации, влага и екстремни околни температури
Безопасни:
Версии за използване в
свързани с безопасността
приложения
Прост:
Стандартизирано програмиране
съгласно IEC-61131-3 чрез
CODESYS
Гъвкави:
Подлежащи на конфигуриране В/И портове:
цифрови, аналогови, ШИМ

Контролер ecomat

Мощни контролери за мобилни приложение за различни задачи

Мощни 32-битови микроконтролери осигуряват много малки времена на циклите. Голямата памет за програмите осигурява възможност за обработка на сложни приложни програми. Втори вграден микроконтролер следи важни функции на системата. В допълнение на цифровите входове и изходи контролерът има също аналогови портове. Могат също да се използват входове за високочестотни сигнали до 30 kHz. Всички входове и изходи са защитени срещу смущения и претоварване. Захранвания с широк диапазон дават възможност за работа на 12 и 24-волтови бордови системи.

Функции на шлюзове

Почти всички контролери имат по няколко CAN интерфейса, които се използват за предаване на данни чрез протокола CANopen, напр. към децентрализираните входно/изходни модули или към диалогов модул. Контролерите с повече от един CAN интерфейса могат да се използват също като шлюзове Това дава възможност, например за директна обработка на данните за управление и диагностика на дизелови двигатели с протокола SAE-J1939.

Възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3

При програмирането чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3 програмирането е ясно и просто за потребителя. Има библиотеки с функции за специален хардуер (напр. шлюз SAE-J1939/CANopen).

Мобилни контролери

• Функции за управление в автомобили и мобилни машини
• Мощни интерфейси за различни комуникационни задачи
• Програмируеми съгласно IEC 61131-3 чрез CODESYS

За използване в кабини и шкафове за управление

• Функции за управление в автомобили и мобилни машини
• Различни модули, сертифицирани за функционална безопасност
• Мощни интерфейси за различни комуникационни задачи
• Програмируеми съгласно IEC 61131-3 чрез CODESYS

Контролери с високи изисквания към защитата