You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Енкодери
 3. Технология

Технология

Фотоелектрична технология

Бариерният тип светлинни сензори излъчват светлина през слотовете, изрязани химически върху стъклен диск с покритие. При пречупване на лъчите се генерират импулси.

 • Фотоелектричните енкодери са много прецизни.
 • Фотоелектричните енкодери са много сложни устройства, които се състоят от голям брой отделни компоненти.
 • Производството на стъклените дискове с покритие е трудно и скъпо. В сравнение с енкодерите с магнитна технология те по-лесно се чупят при излагане на удар или вибрации.

Магнитна технология

Енкодерите с инкрементален вал, които използват магнитна технология, генерират импулси чрез въртене на магнит над сензорен чип и измерване на промяната в полето (Хол ефект).

 • Магнитните енкодери са много устойчиви и могат да издържат на по-силни удари и вибрации в сравнение с фотоелектричните.
 • Простата и компактната конструкция на магнитните енкодери им позволява да бъдат „опаковани“ в по-малки корпуси в сравнение с фотоелектричните.
 • Стандартните магнитни енкодери са по-малко точни и имат по-дълго време на реакция в сравнение с фотоелектричните.

Конструкции на вала

Енкодерите с плътен вал са закрепени към въртящите се машинни валове със същия или подобен диаметър с помощта на съединителен елемент.

 • Обичайните диаметри на плътните валове са 6 mm и 10 mm.
 • Предлагат се различни типове съединителни елементи и измервателни колела.

Енкодерите с кух вал са инсталирани директно на въртящите се валове. Не са необходими съединителни елементи. Енкодерът с кух вал използва гъвкав монтажен фланец, наричан статорен съединителен елемент.
Глух кух вал (отворен от едната страна):

 • Енкодерите с кух вал, отворен от едната страна, са по-често използвани, отколкото енкодерите с кух вал, отворен от двете страни.
 • Обичайните диаметри за глухи кухи валове са 6 mm и 10 mm.

Фланци

Преглед на предлаганите версии на фланци

Захващащ фланец, неподвижен съединителен елемент и синхронизиращ фланец