You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Енкодери
 3. Инкрементални енкодери

Инкрементални енкодери

Дните на объркващото разнообразие от типове и енкодери със сложно програмиране са вече минало! Новите инкрементални енкодери на ifm electronic могат да бъдат използвани универсално – благодарение на интелигентната конструкция на изделията и техните функции, и се открояват със своето изключително съотношение цена/производителност. Принципът на магнитно засичане осигурява точността на фотоелектричните енкодери и стабилността на магнитните системи. Разделителната способност и нивото на сигнала могат да бъдат програмирани. Енкодерите имат широк диапазон на работно напрежение от 4,75...30 V прав ток и по тази причина са подходящи за универсална употреба.

 • Без загуба на стойности: Могат да бъдат конфигурирани и като еднооборотни енкодери през IO-Link
 • Магнитна технология
 • Версии с въртящ се конектор M12
 • Програмируеми версии и с възможност за IO-Link (серии Basic и Performance)
 • Версии като плътен вал със захващащ/синхронизиращ фланец или с кух вал
 • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
 • TTL или HTL изходи
 • Версии с двуцветен и въртящ се електронен дисплей за технологични стойности (Performance Line)
Версии
Тип Корпус Плътен вал Кух вал Разделителна способност Характеристики

Performance Line
Ø в mm
58
Ø в mm
6
10
Ø в mm
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
до 10 000
импулса/обороти
• IO-Link
• разделителната способност, режимът и сигналът могат да бъдат зададени
• двуцветен дисплей
• предлагат се различни съединителни елементи

BasicLine
36,5
58
6
10
6
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
до 10 000
импулса/обороти
• IO-Link
• разделителната способност и сигналът могат да бъдат зададени
• предлагат се различни съединителни елементи

Wet Line
58 6
10
9.525 (3/8")
12
15
15.875 (5/8")
до 10 000
импулса/обороти
• IO-Link
• разделителната способност и сигналът могат да бъдат зададени
IP67
• предлагат се различни съединителни елементи

Performance Line

Енкодерите Performance Line разполагат с интегрирана оценка на сигнала за следене на оборотите, функции брояч и откриване на посоката на въртене. Те осигуряват лесна настройка, индикация на стойността на позицията с помощта на дисплей и оперативни клавиши и навигация с интуитивно меню. Диагностичните и параметричните данни се предават надеждно през IO-Link. Готови за Industry 4.0!

Режим „Енкодер“

 • Показване на позицията на основата на разделителната способност, зададена през IO-Link

Режим „Брояч“

 • Устройството брои до максималната стойност, зададена чрез IO-Link (например 9999)

Режим „Следене на оборотите“

 • Обороти в минута [RPM]/честота [Hz]

Basic Line

Ценово-ефективна версия без дисплей

 • Показване на позицията на основата на разделителната способност, зададена през IO-Link
 • Аксиално или радиално влизане на кабела
 • → Програмируеми:
 • разделителна способност (от 2 до 10 000 импулса)
 • TTL или HTL изходи
 • посока на броене (по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка)

Wet Line

Инкременталните енкодери на ifm от неръждаема стомана за приложения като синхронизация на конвейерни ленти осигуряват по-продължителни интервали на техническа поддръжка при тежки условия. Повишеният клас на защита IP 67 ги квалифицира за употреба в мокри зони в хранително-вкусовата промишленост.

 • Дълъг срок на експлоатация – благодарение на устойчивата неръждаема стомана и силна защита срещу проникване на вода от страната на вала
 • Ясно четим лазерен тип етикет
 • Версии като плътен вал със захващащ/синхронизиращ фланец или с кух вал
 • Удобна комуникация чрез IO-Link
 • Въртящият се конектор M12 може да се използва радиално или аксиално